ΕΤΑΙΡΙΑ

IC4131514_Page_09Η Εταιρία Αφοί Σαντοριναίου ΕΠΕ ξεκίνησε την δραστηριότητά της στο χώρο των χωματουργικών εργασιών και εκσκαφών το 1988 από τον Νίκο Σαντοριναίο.

Στην πορεία, δραστηριοποιήθηκαν στην επιχείρηση και τα δύο αδέλφια, ο Χριστόδουλος και ο Αποστόλης, μέχρι να καταλήξουν στο σήμερα, όπου με ένα σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο μηχανημάτων έργων, καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τεχνικών και ειδικών εργασιών.

Η εταιρία αναλαμβάνει  χωματουργικές εργασίες, κατεδαφίσεις, εκσκαφές, ασφαλτικά, στην Αττική αλλά και στην ευρύτερη Περιφέρεια.

Επίσης ασχολείται με την εμπορία αδρανών υλικών και χωμάτων κήπου.

Απευθύνεται σε Ιδιώτες, Εργολάβους Οικοδομών, Δήμους και Κοινότητες,  Τεχνικές Εταιρείες

Η εμπειρία τόσο των ίδιων όσο και του προσωπικού, σε συνδυασμό με τον τεχνολογικό εξοπλισμό, εγγυάται για την άμεση, γρήγορη και άριστη  εκτέλεση και παράδοση των έργων που αναλαμβάνει.